Lists – Listeler

  Dizilerde, verilerimizin bellekteki  sıralı hali tanımlanma esnasında belirlenir. Ardışık dizi elemanlarımız aynı zamanda bellekte de ardışık bir şekilde yer tutar.Bu nedenle silme ve ekleme gibi işlemlerin, dizi elemanlarının yerlerinin kaydırılmasına sebep olacağına diziler  isimli yazımda değinmiştim. Bu tür bir sorunla karşılaşmamak için “listeler” adında bir veri yapısına sahibiz.Listeler, farklı bellek bölgelerinde bulunan verilerin adres bağlantılarıyla birbirine bağlandığı veri yapılarıdır.Bu yapıda her bir eleman bir değer ve işaretçiye(pointer) sahiptir.   Resimde de gördüğünüz gibi her bir verimize ait işaretçi diğer verinin değerine bağlıdır. Bu resimdeki her veriyi bellekte dağınık yapıda hayal edelim.Oklar(işaretçi) ile de verilerin birbirine bağlandığını görebilirsiniz.Sonuçta veriler fiziksel olarak ayrı konumlardadır.Fakat sıralı bir şekilde algılanıp işlem... Devamını oku..